Защо Мувио Лоджистикс

Предимства на логистичния модел за нашите доставчици:

  • Ясна цена на предоставените логистични услуги, при гарантирано качество;
  • Обезпечаване на финансовия риск от неплатежоспособност на клиенти;
  • Постигане на клиентска удовлетвореност, отговаряща на световните стандарти, при изпълнение на доставките;
  • Периодично предоставяне към партньорите ни на различни справки и анализи.

Предимства на логистичния модел за нашите клиенти:

  • Окрупняване на доставките и спестяване на време (отношения с един вместо с няколко доставчика);
  • Намален документооборот – по-малко първични и вторични счетоводни документи;
  • Доказано качество на услугата – точни и навременни доставки.