През 2014 год. във всички складове на Мувио Лоджистикс бе успешно внедрен софтуер за управление на складови наличности (WMS). Системата автоматизирано управлява и следи складовите наличности и процесите в складовете, завишава качеството на работата и намалява значително човешките грешки. Тя дава възможност за ефективно проследяване на стоката по партиди  и срокове на годност, за комбиниране на различни методи при  изписване на стоки- FEFO, FIFO, възможности за  online  справки на клиенти чрез WEB базиран модул и др. Използването й във времето доказа, че тя е ефективно средство за повишаване на производителността и провеждане на успешен lean management в складовете на Компанията.

От 05.03.2014 год. “Бултранспорт Лоджистик енд Сървисиз” ЕООД променя името си на “Мувио Лоджистикс” ЕООД. Седалището на управление и адреса за кореспонденция на дружеството се прeименуват от кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе №1 на  гр. София 1712, район Младост, ул. „Абагар“ № 22Е, като физическата локация на фирмата за град София остава същата – логистична база СОМАТ.

Извън посочените промени, останалите реквизити в търговската регистрация на дружеството се запазват.

Колегите от екипа на БЛС, които извършват мърчандайзинг на продуктите на Ригли, постигнаха много добри резултати. За своята работа те получиха висока оценка от нашия дългогодишен партньор.

Колеги, желаем Ви от все сърце, да приключим годината така успешно, както я започнахме!


Новини
Динамиката на процесите, които се случват в Мувио могат да бъдат проследени в тази секция. Новините са пулсът на нашата компания.