Мувио Лоджистикс успешно се сертифицира по БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 22000:2006. Сертификатите бяха издадени от Тюф Рейнланд България, част от групата ТЮФ Рейнланд, водеща световна компания за индустриални и сертификационни услуги. Внедрените системи за управление контрола на качеството и безопасността на храните има голяма добавена стойност за партньорите на Мувио Лоджистикс. Това води до непрекъснато подобрение на процесите в компанията и постигане на по-високо равнище на удовлетвореност и доверие от страна на клиентите.

Допълнително, се проведоха обучения и бе въведена вътрешната система за управление и контрол на рисковете, което повишава устойчивостта на компанията. Целта е откриване на потенциалните рискове, които биха поставили под съмнение доброто функциониране на компанията, навременното им оценяване и подготовка на планове за управлението им. Добре управляваните рискове са предпоставка за устойчивото развитие на Мувио Лоджистикс.

С предприетите инициативи по сертифицирането и въвеждането на система за управление на рисковете, Мувио Лоджистикс затвърждава добрия си имидж и стабилно присъствие на българския пазар. С тези си действия, компанията продължава да печели доверието на своите партньорите.

От началото на 2015 год. Мувио Лоджистикс предлага на своите клиенти и партньори нови услуги с добавена стойност – съхранение, управление и поверително унищожаване на физически архиви. Благодарение на разработения складов софтуер намираме бързо и лесно всякакъв тип документи, вече архивирани в нашия склад. Разполагаме и с индустриален шредер с най-висок клас на защита (сертифициран по стандарт DIN66399 – European Security Standard for the Shredding or Destruction of all types of Data Media), който ни позволява да унищожим информация (издавайки сертификат за поверително унищожаване) на всякакъв носител – хартиен, CD, DVD, дискети, USB, карти, филмови ленти, хард дискове и др.

През 2014 год. във всички складове на Мувио Лоджистикс бе успешно внедрен софтуер за управление на складови наличности (WMS). Системата автоматизирано управлява и следи складовите наличности и процесите в складовете, завишава качеството на работата и намалява значително човешките грешки. Тя дава възможност за ефективно проследяване на стоката по партиди  и срокове на годност, за комбиниране на различни методи при  изписване на стоки- FEFO, FIFO, възможности за  online  справки на клиенти чрез WEB базиран модул и др. Използването й във времето доказа, че тя е ефективно средство за повишаване на производителността и провеждане на успешен lean management в складовете на Компанията.


Новини
Динамиката на процесите, които се случват в Мувио могат да бъдат проследени в тази секция. Новините са пулсът на нашата компания.