От началото на 2015 год. Мувио Лоджистикс предлага на своите клиенти и партньори нови услуги с добавена стойност – съхранение, управление и поверително унищожаване на физически архиви. Благодарение на разработения складов софтуер намираме бързо и лесно всякакъв тип документи, вече архивирани в нашия склад. Разполагаме и с индустриален шредер с най-висок клас на защита (сертифициран по стандарт DIN66399 – European Security Standard for the Shredding or Destruction of all types of Data Media), който ни позволява да унищожим информация (издавайки сертификат за поверително унищожаване) на всякакъв носител – хартиен, CD, DVD, дискети, USB, карти, филмови ленти, хард дискове и др.

През 2014 год. във всички складове на Мувио Лоджистикс бе успешно внедрен софтуер за управление на складови наличности (WMS). Системата автоматизирано управлява и следи складовите наличности и процесите в складовете, завишава качеството на работата и намалява значително човешките грешки. Тя дава възможност за ефективно проследяване на стоката по партиди  и срокове на годност, за комбиниране на различни методи при  изписване на стоки- FEFO, FIFO, възможности за  online  справки на клиенти чрез WEB базиран модул и др. Използването й във времето доказа, че тя е ефективно средство за повишаване на производителността и провеждане на успешен lean management в складовете на Компанията.

От 05.03.2014 год. “Бултранспорт Лоджистик енд Сървисиз” ЕООД променя името си на “Мувио Лоджистикс” ЕООД. Седалището на управление и адреса за кореспонденция на дружеството се прeименуват от кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе №1 на  гр. София 1712, район Младост, ул. „Абагар“ № 22Е, като физическата локация на фирмата за град София остава същата – логистична база СОМАТ.

Извън посочените промени, останалите реквизити в търговската регистрация на дружеството се запазват.


Новини
Динамиката на процесите, които се случват в Мувио могат да бъдат проследени в тази секция. Новините са пулсът на нашата компания.