Зелена логистика

Основна цел на Мувио Лоджистикс е да стане първата логистична компания в България, напълно развила и въвела в работата си Зелена логистика. За постигането й сме въвели редица мероприятия и политики, които са насочени към разделното събиране и рециклиране на отпадъчните от дейността материали. Компанията ни е една от първите в България, използваща електронен обем на данни и документи, с цел намаляване използването на хартиени носители. Въвели сме редица добри практики за управление и контрол на транспортните средства, при използването на консумативи и горива.

Планирахме и вече реализираме проект, първи в бранша да въведем използването за превозните ни средства само на горивото – метан газ. Метан газ е едно от най-чистите и щадящи природата горива. При изгарянето му се отделят минимални количества азотен диоксид, който е напълно безвреден за природата. Стремим се да развиваме в себе си култура на любов и уважение към природата, както и да даваме личен принос за опазването й.

В Мувио Лоджистикс ще продължим да развиваме отговорното си отношение към природата, с ясното съзнание, че тя е световно богатство, необходимо за съществувавнето и развитието на човечеството.