Архивни услуги

Въпреки развитието на IT технологиите, съвременните компании създават и използват значително количество хартиени документи. Те са длъжни да съхраняват документи за продължителни периоди от време, поради законовите изисквания или бизнес нуждите си. Натрупаните документи на хартиени или др. носители нарастват и карат компаниите да отделят все по-големи ресурси за тяхното съхранение, контрол и осигуряване на бърз достъп до информацията в тях.

Мувио Лоджистикс ЕООД предлага и услуги по съхранение и управление на архив, като по този начин можете:

  • Да оптимизирате разходите си при съхранение на архив;
  • Да освободите пространства в офисите си;
  • Да подобрите достъпа си до документите и съдържащата се в тях информация;
  • Да получите услуги по електронно архивиране на документи;
  • Да съхранявате конфиденциални за вас документи, извън офисите си, при гарантирана сигурност за запазване на информацията;
  • Да получавате навременни и експертни консултации по изискванията на Националното законодателство за архивиране на документи;
  • Да получавате високо ниво на обслужване, при спазване на договорените срокове и качество, описани детайлно в договор за клиентско обслужване (SLA) ;
  • Да бъдете посещавани „на място“ от наши служители, които да ви консултират по организацията на архивната ви дейност;
  • Да получите услуга по конфиденциално унищожаване на желаните от вас документи.