Дистрибуция

Мувио Лоджистикс ЕООД (Мувио) е надежден партньор на голям брой вносители и производители на бързооборотни стоки. Фирмата извършва физическа дистрибуция и логистика до търговски вериги с национално и регионално покритие, както и до крайни клиенти в национален мащаб, включително „Петролен канал”.

Компанията прилага система за покупки на стока и управление на складови наличности, гарантираща минимум 97 % точност на изпълнение на заявките от клиенти.

Нашето специфично know how e свързано с успешната обработка и комбиниране на портфолиата на голям брой български и международни компании, което снижава логистичните им разходи при извършване на доставките до техните клиенти.