Документална обработка

Мувио Лоджистикс ЕООД предлага услуги по информационна и документална обработка на клиентите си. Тези услуги включват:

  • Приемане на поръчки по електронен път, включително мобилни терминали;
  • Издаване на складови документи, модифициране на формите спрямо конкретните изисквания;
  • Фактуриране от името на клиент;
  • Електронен обмен на данни с клиентите ни (EDI);
  • Възможност за изграждане на връзка със софтуера на клиент.

Име

Презиме

Име на фирма

Електронен адрес

Вашето съобщение