Митническо обслужване

Мувио Лоджистикс ЕООД извършва митническa обработка на акцизни стоки, както от вътреобщностни доставки, така и внос от държави извън ЕС. Компанията съхранява и обработва акцизните стоки на партньорите си в собствени данъчен и митнически склад, като извършва услуги по привеждане на стоките в съответствие с изискванията на българското и общностното законодателство – поставяне на акцизен бандерол, етикетиране и преопаковане.