Спедиция

Чрез добре изградена партньорска мрежа, собствен автопарк и договорни отношения с превозвачи, в Мувио Лоджистикс ЕООД имаме възможност да предложим гъвкавост в предлаганите транспортни решения, оптимизиране на разходите и осигуряване на индивидуални и изцяло съобразени с нуждите и изисванията на клиента, услуги.

В международен мащаб предлагаме транспорт и свързаните с него услуги, осигурявайки оптимални условия за развитие на Вашия бизнес и оптимално финансово решение за всяка транспортна задача.

Нашите превозвачи транспортират стоки по утвърдени дестинации и са подготвени за техните специфични особености.

Гарантираме Ви комплексни решения за всички транспортни и складови манипулации на стоката. Осъществяваме свързаните с това информационни, ръководни и контролни действия. Консултираме Ви професионално за най-ефикасния начин за транспортиране според вида на товара.