Сухопътен транспорт

За сухопътният транспорт, в Мувио Лоджистикс ЕООД разполагаме с широк спектър от спедиторски услуги на конкурентни цени, като използваме превозвачи, които редовно транспортират стоки до съответните дестинации и са запознати с техните особености. Предлагаме следните операции в международния транспорт:

  • Комплектни автомобили – от и до цяла Европа, Турция, Близкия изток (ИРАН) и ОНД
  • Редовен групажен транспорт от и до Великобритания, Франция, Италия, Испания, Австрия, Германия, както и до всички други държави от ЕС в кооперация с партньори
  • Експресни доставки с автомобили с двама шофьори от врата до врата. Превоз на спешни, бързо развалящи се товари или пратки за изложения
  • Транспорт и логистика на дрехи на закачалки и текстил
  • Превоз на високообемни товари хенгери до 120 м3
  • Превоз на стоки под температурен режим: комплектни автомобили, групажни  и експресни пратки
  • Превоз на опасни товари – групажни пратки и цели автомобили
  • Превоз на извънгабаритни товари в страната и ЕС
  • Превоз на лични вещи
  • Комбиниран транспорт по земя, въздух и море