Логистика

В “Мувио Лоджистикс” ЕООД предоставяме широка гама от логистични услуги по съхранение, обработка и доставка на множество български и международни компании – производители и вносители на бързооборотни стоки. Работата с нас осигурява на партньорите ни национално покритие със срок до 24 часа от получаване на заявката до извършване на доставката до клиент.

Съвместно с партньорите си извършваме цялостна оценка на веригата на доставки като разглеждаме всички възможни опции за оптимизиране на стоковите им наличности и намаляване разходите за логистика. Това е основна цел на дейността ни, при високо качество на всички предоставяни логистични услуги. Като гаранция за договореното качество предлагаме подписването на детайлно споразумение за нивото на обслужване (SLA).